-->

Cara Membuat Keempat Bilangan Kuantum Dari Suatu Unsur

hpk
250x250
Hello Sobat Dan Adik-Adik !! Salam Chemistry ! Pada panduan kali ini, mas dennis akan mengajarkan adik-adik bagaimana caranya membuat keempat bilangan kuantum dari suatu unsur, adapun keempat bilangan kuantum yang mas dennis maksud disini ialah bilangan kuantum utama, bilangan kuantum orbital ( Azimut ) , bilangan kuantum magnetik dan bilangan kuantum spin. Sekarang, mari kita bahas dulu pengertian dari keempat bilangan kuantum tersebut.

1. Bilangan Kuantum Utama

Bilangan kuantum utama merupakan bilangan yang menunjukkan besar energi yang dimiliki oleh suatu elektron yang terdapat di dalam suatu atom.Selain dapat menunjukkan besar energi yang dimiliki oleh suatu elektron,bilangan kuantum utama juga dapat menunjukkan besar lintasan orbital atau sub kulit yang dimiliki oleh suatu atom.

Bilangan kuantum utama dilambangkan dengan "n",semakin besar nilai n maka semakin besar energi yang dimiliki oleh suatu elektron dan semakin besar pula lintasan orbitalnya.Begitu juga sebaliknya, semakin kecil nilai n, maka semakin kecil pula energi yang dimiliki oleh suatu elektron dan semakin kecil pula lintasan orbitalnya.

Bilangan kuantum utama memiliki nilai berupa bilangan bulat positif yaitu 1,2,3,4,5,6... dst, sedangkan dalam bentuk sub kulit atom nilainya dilambangkan dengan K,L,M,N,O.. dst.

Baiklah, sekarang mari kita pelajari cara membuat bilangan kuantum utama dari suatu unsur ! Berikut ini langkah-langkahnya !

  • Pertama, yang harus adik-adik lakukan adalah membuat konfigurasi elektron dari unsur tersebut.
  • Kedua, setelah adik-adik buat konfigurasi elektronya, maka langkah selanjutnya yang harus adik-adik lakukan adalah memperhatikan jumlah koofesien yang terdapat pada sub kulit yang terletak paling akhir pada konfigurasi elektron. Jumlah koofesien yang terdapat pada sub kulit tersebut menunjukkan bilangan kuantum utama yang dimiliki oleh unsur tersebut.
Contoh :Nah, Jadi itulah pengertian dan cara menentukan bilangan kuantum utama dari suatu unsur. sekarang mari kita lanjut ke Bilangan Kuantum Orbital ( Azimut ) .

2. Bilangan Kuantum Orbital ( Azimut ) 

Bilangan kuantum orbital merupakan suatu bilangan yang menunjukkan di sub kulit mana elektron itu bergerak . Bilangan kuantum orbital dilambangkan dengan "l", dan bilangan kuantum orbital memiliki nilai yang mewakili letak elektron di sub kulit tertentu. Berikut ini nilai dari bilangan kuantum orbital berdasarkan letak elektronya di sub kulit tertentu.

Sub kulit  =  s   p    d   f

Nilai l  =      0    1   2   3

Adapun langkah-langkah yang harus adik-adik lakukan untuk membuat bilangan kuantum orbital dari suatu unsur ialah sebagai berikut !

  • Pertama, yang harus sobat lakukan adalah membuat konfigurasi elektron dari unsur tersebut.
  • Kedua, Perhatikan jenis sub kulit yang berada paling akhir pada konfigurasi elektron. Bila jenis sub kulitnya S, maka nilai l nya = 0 , jika sub kulitnya p, maka nilai l nya = 1 dan seterusnya ( Silahkan dilihat pada keterangan diatas ! ) .
Contoh :
Cara Membuat Keempat Bilangan Kuantum Dari Suatu Unsur

Nah, Jadi itulah pengertian dan cara menentukan bilangan kuantum orbital dari suatu unsur. sekarang mari kita lanjut ke Bilangan Kuantum Magnetik.

3. Bilangan Kuantum Magnetik ( m )

Bilangan kuantum magnetik merupakan suatu bilangan yang menentukan orientasi dari orbit elektron dalam medan magnet. Bilangan kuantum magnetik berkaitan erat dengan bilangan kuantum orbital, terutama dalam hal nilai. Misalnya, jika bilangan kuantum orbital dari suatu unsur bernilai 0 maka bilangan kuantum magnetiknya juga bernilai 0. dan jika bilangan kuantum orbitalnya bernilai 1 maka bilangan kuantum magnetiknya memiliki nilai -1 , 0 , +1. Untuk lebih lengkapnya silahkan perhatikan tabel di bawah ini !
Untuk membuat bilangan kuantum magnetik dari suatu unsur, maka langkah-langkah yang harus adik-adik lakukan adalah sebagai berikut :

  • Pertama, buatlah konfigurasi elektron dari unsur tersebut.
  • Kedua, Perhatikan jenis sub kulit yang berada paling akhir pada konfigurasi elektron.
  • Ketiga, setelah adik-adik perhatikan jenis sub kulitnya, maka langkah selanjutnya yang harus adik-adik lakukan adalah memperhatikan jumlah elektron yang terdapat pada sub kulit yang terletak paling akhir pada konfigurasi elektron, lalu semua jumlah elektron tersebut dimasukkan ke dalam masing-masing kotak sesuai dengan jenis sub kulitnya.

Supaya lebih jelas, perhatikan contoh dibawah ini :Info :  " Untuk jumlah kotak pada sub kulit s,p,d dan f dapat dilihat pada tabel "

           " Jumlah elektron yang dimasukkan ke dalam kotak bentuknya berupa tanda panah dan dimasukkan secara berurutan dari kiri ke kanan "

           " Bila di dalam kotak terdapat 1 elektron maka arah tanda panah harus menghadap ke atas dan bila di dalam kotak terdapat 2 elektron maka salah satu dari arah tanda panah harus menghadap ke bawah".

Ok, jadi itulah pengertian dan cara menentukan bilangan kuantum magnetik. Sekarang mari kita lanjut ke bilangan kuantum Spin.

4. Bilangan Kuantum Spin ( S )

Bilangan kuantum spin merupakan suatu bilangan yang menunjukkan arah putaran elektron di dalam sub kulit tertentu. Bilangan kuantum spin memiliki nilai +1/2 dan -1/2 . Bilangan kuantum spin bernilai +1/2 jika arah tanda panah pada pengisian terakhir jumlah elektron pada kotak menghadap ke atas, dan bernilai -1/2 jika arah tanda panah pada pengisian terakhir jumlah elektron pada kotak menghadap kebawah.

Contoh :
Ok, jadi itulah pengertian dan cara menentukan bilangan kuantum spin, semoga adik-adik dapat memahaminya ! Baiklah, mungkin sekian dulu panduan mas dennis mengenai cara menentukan keempat bilangan kuantum dari suatu unsur, semoga dapat membantu dan menambah wawasan adik-adik semuanya ! Terima Kasih ! Dan Salam CHEMISTRY !!

300x600
the cheapest car insurance cost of car insurance best car insurance quotes insurance auto insurance quotes car get car insurance quotes online car insurance agent instant car insurance quote car insurance websites direct car insurance insure a car motor car insurance quote cheap car insurance online quotes for car insurance car insurers commercial car insurance motor insurance quote car insurance quotes online get a quote online international health insurance compare car insurance quotes insurance for car compare car insurance car insurance buy life insurance online compare auto insurance international medical insurance general car insurance cheap motor insurance low car insurance car insurance comparison company car insurance budget car insurance private health insurance online quote car insurance cheap motor car insurance car insurance for new drivers cheap car insurance quotes online online car insurance quotes get car insurance quotes car insurance quotes comparison motor car insurance car insurance quotes car insurance cheap comprehensive car insurance best auto insurance short term health insurance motor insurance cheap online car insurance online motor insurance quotes car insurance california buycarinsurance online vehicle insurance free car insurance quotes landlord insurance health insurance for children motorbike insurance monthly car insurance car insurance usa car insurance reviews car insurance renewal quotes vehicle insurance health insurance rates term life insurance quotes vehicle insurance quotes car insurance compare motor vehicle insurance best car insurance motor insurance online quote car insurance online quote life insurance online supplemental health insurance best car insurance rates car insurance discounts motor vehicle insurance quotes auto insurance cheap travel insurance bike insurance travel medical insurance buy car insurance online online motor insurance travel insurance quote get a quote for car insurance health insurance agent car insurance companies cheap car insurance companies travel insurance annual travel insurance commercial vehicle insurance permanent life insurance medical insurance quotes online car insurance cheap car insurance quotes car insurance online quote insurance online level term life insurance health insurance comparison how much is car insurance travel health insurance pet health insurance quotes on cars health ins travel insurance uk quote for car insurance get insurance quote online disability insurance quote temporary health insurance temporary insurance rental car insurance cheap health insurance auto insurance compare third party car insurance buy health insurance auto insurance quotes cheap insurance companies best term life insurance personal health insurance online quote insurance car insurance premium health insurance policies quotes for cars whole life insurance credit insurance cheap van insurance cheap term life insurance cheap motorcycle insurance compare life insurance car insurance cover health insurance motorcycle insurance short term car insurance health insurance coverage insurance qoute cheap life insurance house insurance quote car insurance uk health insurance companies cigna health insurance cheap insurance cheap car insurance uk compare health insurance car insurance for young drivers short term insurance online health insurance caravan insurance life insurance comparison direct insurance health insurance plans motor insurance online car insurance estimator accident insurance home insurance quotes nj car insurance new car insurance private medical insurance home insurance car insurance brokers car insurance rates commercial insurance health insurance quotes motor insurance companies which car insurance car quotes online online auto insurance flood insurance cheap auto insurance quotes car insurance agencies business health insurance term life insurance truck insurance professional indemnity insurance life insurance car insurance policy long term care insurance drive insurance buy insurance car ins motorcycle insurance quote critical illness insurance term insurance student health insurance home insurance comparison insurance rates insurance cover holiday insurance insurance sites online vehicle insurance quotes company website home insurance rates compare insurance buy insurance online affordable medical insurance car insurance coverage product liability insurance home contents insurance buy life insurance renters insurance group health insurance family health insurance motor insurance quote online mortgage insurance best home insurance personal insurance medical insurance property insurance life insurance agent group insurance aetna health insurance cheap medical insurance liability insurance rental insurance life insurance policy group life insurance general liability insurance insurance quotes online all car insurance companies best health insurance insurance plans life insurance for seniors van insurance website quote universal life insurance building insurance co insurance insurance car car insurance prices disability insurance insurance vehicle cheap vehicle insurance senior life insurance medical insurance plans insurance health house insurance life insurance quotes car quotes cheap home insurance

2 Responses to "Cara Membuat Keempat Bilangan Kuantum Dari Suatu Unsur"

Apakah Sobat Masih Bingung ? Jangan Malu-Malu Sampaikan Saja Keluh Kesah Sobat Di Kolom Komentar !

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

close
[ klik disini 2X ] [ close ]